Kullanım Şartları

Bu web sitesini kullanmakla işbu Şartları ve bunların bu web sitesini ilk gördüğünüz andan itibaren geçerli olduğunu kabul edersiniz. www.uip.com (“Web sitesi”) web sitesini yalnızca yasal amaçlarla ve herhangi başak birisinin bu Web sitesini kullanımını ihlal etmeyecek, sınırlamayacak veya engellemeyeceği bir şekilde kullanmayı kabul edersiniz.

UIP işbu Şartları düzeltme, değişikliğe uğratma veya başka herhangi bir şekilde değiştirme hakkını saklı tutar. Aksi şekilde öngörülmediği takdirde bu değişiklikleri çevrimiçi olarak ve bu sayfada paylaşacağız. Değişikliklerden sonra bu web sitesini kullanmaya devam etmeniz değiştirilmiş hali ile bu şartları kabulünüzü teşkil eder. Bu Şartların sizin tarafınızdan tamamıyla kabul edilmemesi durumunda, Web sitesini kullanmayı bırakmalısınız.

Lütfen ayrıca Web sitesi Gizlilik Politikasını da inceleyiniz.

İçerik Mülkiyeti
Bu Web sitesi ve barındırdığı veya gelecekte barındırabileceği makaleler, fikirler, diğer metinler, rehberler, kılavuzlar, fotoğraflar, illüstrasyonlar, resimler, video ve ses klipleri ve reklam nüshalarının yanı sıra bütün ticari markalar, logolar, etki alanı adları, ticari isimler, hizmet markaları ve her türlü ve bütün telif hakkına tabi materyaller (kaynak ve nesne kodu da dahil olmak üzere) ve/veya diğer şekildeki fikri mülkiyet hakkı (hepsi birlikte, "Materyal") gibi içeriklerin tamamının sahibi UIP veya diğer yetkili üçüncü taraflardır veya bunlara lisanslanmıştır ve yetki dışı kullanıma, telif hakkı ve yayılmaya karşı telif hakkı, ticari marka, tanıtım ve diğer kanunlar ve uluslararası antlaşmalar tarafından korunmaktadır.

Bu Şartların veya Web sitesinin içerdiği hiçbir şey UIP’nin veya Web sitesinde görüntülenen Materyallerin veya fikri mülkiyetin sahibi olan bir üçüncü tarafın önceden alınmış yazılı izni olmadan ima yolu ile itiraz hakkının düşmesi veya başka şekilde herhangi bir lisans veriyor olarak yorumlanamaz. HERHANGİ BİR MATERYALİN YETKİ DIŞI KULLANIMI, KOPYALANMASI, ÇOĞALTILMASI, MODİFİKASYONU, YAYIMLANMASI, YENİDEN YAYIMLANMASI, KARŞIDAN YÜKLENMESİ, ÇERÇEVELENMESİ, İNDİRİLMESİ, YAYINLANMASI, AKTARILMASI, DAĞITILMASI, ÇOĞALTILMASI VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE KÖTÜYE KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Materyalleri herhangi bir yasadışı amaçlar ve UIP’nin ve diğer kişilerin haklarını ihlal edecek şekilde kullanmamayı kabul edersiniz. Bu tür bir sınırlama veya yasaklama onur kırıcı eylem, taciz veya herhangi bir kişiye sıkıntı ve rahatsızlık verici olarak kabul edilebilecek olan ve müstehcen aktarım veya rahatsızlık verici bilgi veya Web sitesinin düzenini bozucu eylemleri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. UIP’nin kendi haklarını kanunun olanak sağladığı en son noktaya kadar sert bir şekilde uygulayacağı size bildirilmiştir. UIP herhangi bir Materyali herhangi bir ihbar ya da yükümlülüğü olmaksızın herhangi bir zamanda ekleyebilir, değiştirebilir, durdurabilir, çıkartabilir veya askıya alabilir.

Üçüncü Taraf Web siteleri/ Bağlantıları 
UIP bu Web sitesi yolu ile erişim sağladığınız herhangi bir üçüncü taraf web sitesinin kullanılabilirliği veya içeriği için sorumlu değildir. Bu Web sitesine giriş yapmakla veya bağlantılanmakla bu Web sitesindeki bilgilerin tam, doğru, güncel veya sizin ihtiyaçlarınızı ve taleplerinizi karşılayamayacağı riskini üstlenirsiniz.
Bu Web sitesinde yer alan bilgiler ve özellikler çeşitli kaynaklardan derlenmiştir ve yalnızca bilgi verme amaçlı ve eğlence amaçlıdır ve ihbara gerek olmaksızın herhangi bir zamanda değişime tabidir.

UIP bu tür herhangi bir üçüncü taraf web sitesinde veya materyallerinde mevcut olan herhangi bir içerik, reklam, ürünler, hizmetler veya bilgiler ile bağlantılı olarak meydana gelen herhangi bir zarar, ziyan veya cürüm ile ilgili olarak sorumlu değildir. Bu tür işlemlerle ilişkili olan her türlü şartlar, koşullar, taahhütler veya temsiller tamamıyla siz ve ilgili hizmet sağlayıcı arasındadır.

Bağlantılar, aksi şekilde öngörülmediği sürece, UIP tarafından uygun bulunmuş, herhangi bir bağlantılanmış olan web sitesi ile bağlı veya ilişkili olmasını ima etmeyecek ve bu şekilde yorumlanmayacaktır veya linkler yolu ile gösterilen ya da erişim sağlanabilen herhangi bir ticari markayı, ticari ismi, logoyu veya telif hakkı sembolünü kullanmaya yasal olarak yetkili olduğu veya bağlantılanmış herhangi bir web sitesinin UIP veya onun herhangi bir bağlı kuruluşunun ya da alt kuruluşunun herhangi bir ticari markasını, ticari ismini, logosunu veya telif hakkı sembolünü kullanmaya yetkili olduğunu ima etmez ya da bu şekilde yorumlanmaz. 

Bu web sitesi ve www.uip.com ile ilişkili bilgiler, isimler, görseller, resimler, logolar ve ikonlar ve/veya UIP ile ilişkili herhangi bir şirketin ürünleri ve hizmetleri (veya bu üçüncü taraf ürünleri ve hizmetleri) “Olduğu gibi” olarak ve “Mevcut olduğu ölçüde” olarak sağlanmıştır. Kanun tarafından izin verilen ölçüde UIP tatminkar kalite, belli bir amaca uygunluk, ihlal etmemeli rekabeti güvenlik ve doğruluk için ima edilen garantiler de dahil olmak üzere bütün temsilleri ve garantileri (ister açık ister ima edilen olsun) hariç bırakır.

Bilgiler ve Materyaller yanlışlıklar ve dizgisel hatalar içerebilir. UIP bu Web sitesinde veya Materyallerde (herhangi bir yazılımın kullanımı yolu ile sağlanan bilgiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) yer alan herhangi bir bilgi, olgu, görüş, fikir, beyan veya öneri ile ilgili herhangi bir temsilde bulunmaz. 

Internet güvenlik ihlallerine tabi olabilir. UIP bu tür bir güvenlik ihlalinden veya herhangi bir virüsten, hatadan, kurcalamadan, yetki dışı müdahaleden, dolandırıcılıktan, hatadan, ihmalden, kesintiden, silinmeden, arızadan, işletimde veya aktarımdaki gecikmeden, bilgisayar hattı arızasından veya diğer teknik ya da herhangi başka türlü bir arızadan kaynaklanan kullanıcının bilgisayarına gelecek zarar karşısında herhangi bir şekilde sorumlu değildir. Ayrıca Internet üzerinden email gönderilmesi güvenli olmayabilir ve UIP’ye herhangi bir bilgiyi email yolu ile göndermeden önce bunu dikkate almalısınız. UIP bu Web sitesinin uygunluğu, işlevselliği, kullanılabilirliği veya işletimi ile ilgili hiçbir şekilde herhangi bir temsilde bulunmamaktadır. Bu Web sitesi bakım veya bilgisayar donanımlarının arızası nedeniyle geçici olarak servis dışı olabilir.

Tazmin Etmek
Bu Web sitesini kullanmakla UIP’yi sizin herhangi bir şekilde bu Şartlara uygun olan şeklin dışında bu web sitesine girmeniz veya kullanmanızdan kaynaklanan her türlü hak talebi, zararlar, masraflar, dava masrafları (makul yasal ücretler de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) tazmin etmeyi ve zararını ödemeye devam etmeyi kabul edersiniz.

UIP Ürünleri
Bu Web sitesinde bahsi geçen bütün ürünler ve hizmetler hazır bulunurluğa tabidir ve yalnızca UIP’in takdirinde olmak üzere mevcuttur.

Sizin hakkınızdaki bilgiler
Web sitesini belli bölümleri kayıt yapılmasını gerektirebilir veya belli özelliklere katılım ya da belli içeriklere erişim için sizden başka şekilde bilgi sağlamanızı isteyebilir. Web Sitesi’nin sizin bilgilerinizi yöneten uygulamaları bunun Gizlilik Politikalarında ortaya koyulmuştur. Bu bilgileri sağlama kararınız opsiyoneldir ancak bu bilgileri eklememeyi seçmeniz durumunda Web sitesindeki bazı bilgiler ve içerikler sizin için kullanılabilir hale getirilmeyebilir.

Kayıt
Web sitesine kayıt olmanız talep ediliyorsa, hesabınız veya varsa şifreniz altında meydana gelen bütün faaliyetler için tüm sorumluluğu kabul edersiniz ve üyeliğinizi transfer/devir etmeyeceğinizi veya üyeliğinizi veya üyelik haklarınızı UIP tarafından önceden verilmiş yazılı bir izin olmaksızın satmayacağınızı kabul edersiniz. Varsa, şifrenizin ve üyelik bilgilerinizin gizliliğini korumakla ve bilgilerinizin korunduğu bilgisayarlara erişimi sınırlandırmakla siz yükümlüsünüz. UIP herhangi bir kişinin kendi inisiyatifine bağlı olarak üyeliğini feshetme ve/veya Web sitesine girişini reddetme hakkını saklı tutar. 

Kanun ve Yetki Sınırı 
bu şartlar ve koşullar BK kanunlarına uygun olarak yönetilecek ve yorumlanacaktır. Bu web sitesinde yer alan bilgiler başka yerlerde kullanım için ve bu web sitesine bu web sitesinin içeriğinin asal olarak kesinlikle yasak olduğu başka yetki alanlarından erişim sağlamak uygun olmayabilir. Bu web sitesini kullanmakla uygulamadaki kanunlara uyumaktan yalnızca siz sorumlu olursunuz. Kullanımınızla Şartlar ve web sitesinin kullanımında ve bunlardan dolayı ortaya çıkan herhangi bir nedenle İngiltere’nin ve İngiltere Mahkemelerinin münhasır yargı hakkı ve yetkisine teslim olursunuz.

Bu Şartlardan herhangi birisinin yasadışı, geçersiz veya başka bir şekilde yürürlüğe koyulamaz olduğunun tespit edilmesi durumunda, bu Şartlardan ayrılır ve silinir ve kalan Şartlar hayatta kalmaya ve bağlayıcı ve yürürlükte olmaya devam eder.

UIP veya onun ilişkili olduğu herhangi bir şirket tarafından bu Şartlarda yer alan herhangi bir hakkın kullanılmaması ya da kullanılmasının gecikmesi UIP’nin bu hakkı uygulama hakkını feshetmez.

Bize Ulaşın
Web sitemiz veya bu Şartlar hakkında herhangi bir sorunuz, yorumunuz veya endişeniz olması durumunda, bize şu adreslerden ulaşabilirsiniz: UIP Filmcilik ve Ticaret Ltd. Şti.
Kozyatağı 19 Mayıs Mahallesi, İnönü Cad. Esin Sk. Vera Plaza No:1 Kat:1 D:2 Kadıköy 34736
İstanbul/Türkiye Tel: +90 216 369 1313 Email:  [email protected]